พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2567

“พิธีไหว้ครู” และประเพณีรับน้องวิ่งขึ้นเขากระโดง ไหว้พระสุภัทรบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนภัทรบพิตร ดำเนินการจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2567 นำโดย นายศุภฤกษ์ พลายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร พร้อมด้วยรองผู้อำนายการ คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาและนักเรียน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้ความรู้และอบรมสั่งสอนด้วยความรัก “น้อมจิตวันทา บูชาครู” และในช่วงบ่าย ได้จัดกิจกรรม ประเพณีรับน้องวิ่งขึ้นเขากระโดง ไหว้พระสุภัทรบพิตร
ประเพณีรับน้องวิ่งขึ้นเขากระโดง ไหว้พระสุภัทรบพิตร เป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันไหว้ครูของทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ลูกเทาเหลืองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกคน และให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ขึ้นไปไหว้พระสุภัทรบพิตร ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมย์ 

สามารถชม รูปภาพเพิ่มได้ใน แฟนเพจ:โรงเรียนภัทรบพิตร   แฟนเพจ:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร แฟนเพจ:งานกิจการนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร

หรือ link google drive
ความคิดเห็น